Κατεβάστε σε μορφή pdf τους ισολογισμούς της εταιρείας μας

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1 - 31/12 2013)