Ενίσχυση της επιχείρησης EVENT MAKERS DMC ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που επλήγη από τον COVID-19 στην Αττική     EPAnEK 2014-2020, Operational Programme Competitiveness, Entrepreneurship, Innovation

We are Hiring!

Why Greece?

Travelling in Greece is a unique journey through the ages, full of adventures, knowledge, history, culture, fun, joy. From great modern hotels, high class of service, state of the art meeting facilities, to glorious sunsets...

Why Greece? Read more

EVENT MAKERS DMC - Why Work with us?

Event makers DMC, The destination management company in Greece, thinks outside the box to accomplish the wow factor and leverage your event for unqualified success.

Why Work with us? Read more

Η εταιρεία μας για την αντιμετώπιση συνεπειών από τις συνέπειες του Covid-19 ενισχύθηκε με αποζημίωση ειδικού σκοπού με βάση την υπ’αρ.C(2020)1863/19.03.2020 ανακοίνωση της Ευρωπαικής Επιτροπής (ΕΕ)

Subscribe to our newsletter using the form below